นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เพียงเราเข้าใจ

Ico48

นั่นซิคะ

เวลาหนูณิชทะเลาะกับเพื่อน

มักจะต้องใช้ความเข้าใจกัน

เยอะกว่าความรู้สึกซะอีกนะเนี่ย

 

 

เนื้อหาเต็ม: เพียงเราเข้าใจ