นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แนะนำตัวเองคร๊าบ

Ico48

ว่าพรื่อ....หน่าบ่าว  ว่างๆ ก็ชวน หน่าสาว มาเล่นมั่งดิ ...หน่าสาวจินของเราน้านนน

เนื้อหาเต็ม: แนะนำตัวเองคร๊าบ