นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรียนรู้จากประสบการณ์

Ico48

นั่นซิคะ คนเราไม่อาจเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองได้ตลอดชีวิต

มีนานเกินไป

 

อยากให้มีคนคิดแบบ พี่คนนั้นเยอะ ๆ จัง