นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประเมินผลโครงการอย่างไรให้ได้ผล

Ico48

คุณณิศ

ข้อมูลที่ลงในบันทึก ดิฉันสรุปจากการไปอบรมเรื่อง การประเมินผลโครงการ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
แต่ก็มีเอกสารประกอบเป็นคู่มือมาให้ หากคุณณิศต้องการเป็นบรรณานุกรม อ้างอิง  รายละเอียดเป็นแบบนี้ค่ะ

วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ , สุริยา วีรวงศ์. 2545. คู่มือการประเมินผลโครงการ. กรุงเทพ : สถาบันวิจัยทางสังคม.

ไม่ทราบว่าตอบคำถามถูกต้องตามที่ต้องการหรือเปล่า
หากมีข้อสงสัย  ส่งเมล์มาได้นะคะ  โดยสามารถคลิกไปที่ อีเมลติดต่อ ที่อยู่ด้านขวามือใต้รูปภาพค่ะ

ได้ผลอย่างไรติดต่อมานะคะ