นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สามัคคี นี้แหละล้ำเลิศ

Ico48
การได้สัมผัสมือและร่วมร้องเพลงกันช่วยสร้างความรู้สึกดีๆ  ระหว่างกันได้อย่างไม่น่าเชื่อเลย  แต่ก็ต้องเชื่อว่ามันได้ผลดีน่ะ   อยากให้หนูณิชมีรูปตอนทำกิจกรรมด้วยจังเลย