นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

Ico48

   ยินดีด้วยมากๆคะ นี่แสดงว่าต้องทำเป็นนิสัยไปแล้วนะคะเนี้ยะ

     @^_^@  ขอให้โลกสงบสุข