นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ปฏิญญาทะเลบัน (บันทึกที่ 30)

Ico48

อะไรเอ่ย

ในรูปทั้ง 2 มีบุคลากรศูนย์เครื่งมือรวม 29 คน

คำถามแรก มี 2 คนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก blog คือใคร

คำถามที่สอง มีสมาชิกที่ยังไม่ได้เขียนบันทึกกี่คน ใครบ้าง

ผู้ตอบถูกคนแรกมีรางวัล