นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ร่วมช่วยลดภาวะโลกร้อน

Ico48

      เป็นวิธีช่วยลดภาวะโลกร้อนที่ง่าย แถมไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย

     ร่วมด้วย ช่วยกันคะ

     @^_^@  ขอให้โลกสงบสุข