นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ภาษาไทยกับ mysql บนลินุกซ์

Ico48

เมื่อเราแปลงเป็น UTF8 แล้ว ขนาดของ DB จะใหญ่ขึ้นถึง 3 เท่าเลยที่เดียว
เพราะว่าใช้เนื้อี่เก็ฌบถึง 3 byte เลยทีเดียว

ปัญหาอีกข้อคือมันเรียงภาษาไทยไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ครับ
ซึ่งเป็น ปัญหาที่น่าปวดหัวที่สุด

ถ้าใช้ TIS-620 จะเรียงได้ถูกต้อง
ซึ่งเป็นสาเหตหนึ่งที่ทำให้ต้องเปลี่ยนกลับมาใช้ TIS-620 เหมือนเดิม

และอีกปัญหานึงคือ มัน Max length in bytes ที่ 1000 byte เท่านั้นครับ ถ้าปกติ มันจะไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าเป็น utf8 มันจะได้แค่ 333 ตัวเท่านั้น มันจะมีปัญหากับ table แบบ myisam แต่ถ้าสร้าง แบบ innodb ผมไม่ทราบว่ามันจะมีปัญหาที่ limit เท่าไหร
ซึ่งทางแก้ของผม คือทำการ debug code ของ mysql เพื่อแก้ Max length in bytes