นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จัดบรรยายพิเศษ “การพัฒนาทักษะภาษาจีนให้แก่นักศึกษาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ”

Ico48

ต่อไปคณะฯ ก็เป็นสากลมากขึ้น ได้ใช้ทั้งภาษาไทย อังกฤษ จีน  ส่วนเปตองพูดได้แต่ หว่อ อ้าย นี่ ค่ะ ^ _ ^