นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรื่องของคุณกิจนักพัฒนา

Ico48
เป็นงานวิจัยชิ้นเยี่ยมจริง ๆครับ เพราะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม