นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ปฏิญญาทะเลบัน (บันทึกที่ 30)

Ico48
ดูจากรูปแล้ว ไม่ว่าจะกดชัตเตอร์ซักกี่ครั้ง นางแบบทั้ง2ก็ยัง งามมมมมมมมมมมมมมม อยู่เหมือนเดิม