นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ปฏิญญาทะเลบัน (บันทึกที่ 30)

Ico48

ได้รับความเห็นจากผู้ประสงค์ดีว่า การที่ผมตั้งคำถามว่ามีใครบ้างที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกshare.psu อาจเป็นการกดดันบุคคลเหล่านั้น ซึ่งผมก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับ และคิดว่าทั้งสองท่านเข้าใจผมดี

จริง ๆ ตั้งใจจะบอกว่าเราสามัคคีน่ะเพราะเป็นสมาชิกเกือบหมดแล้ว และเข้าไปเขียนบันทึกกันเกินครึ่งแล้วมากกว่า ขอรับความผิดครับ จะพยายามให้ดีกว่านี้ครับ

ขอบคุณทุกท่านที่แนะนำครับ