นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ขอให้ทยอยส่งข้อมูลวิจัย ที่ต้องการแก้ไข

Ico48

ตกลงกับ มยุรี ไว้แล้วว่า Sci-R&G จะไม่รบกวนเรียกประชุมแล้ว แต่จะไปร่วม update ฐานข้อมูลวิจัยกันใน cop ของมยุรี เป็นครั้งคราว เพียงแต่ขอให้แจ้งข่าวการนัดพบ ให้สาว 3 วัย (ป้ารี/น้าวรรณ/หลานผึ้ง) ทราบด้วย  (^ ~ ^)