นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่

Ico48
ดอกกระดังงา [IP: 192.168.26.91]
26 พฤศจิกายน 2550 19:13
#2595

เรียน ท่านผู้อำนวยการ

ดิฉันได้เข้าอ่านเกี่ยวกับสมาคมลูกจ้างแห่งประเทศไทยเรื่อง บำนาญของลูกจ้าง ไม่ทราบว่า พรบ.ผ่านจริงหรือยัง หรือ กำลังพิจารณา ถ้าหากมีข่าวอย่างไรเกี่ยวกับบำนาญของลูกจ้าง ขอให้ท่านกรุณาแจ้งความคืบหน้าให้ทราบด้วย ขอบคุณคะ