นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ความสำเร็จ IT-CoP

Ico48

มาแล้ว ภาพบรรยากาศ และเนื้อหาของวันงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ความสำเร็จ IT-CoP ครับ