นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ความสำเร็จ IT-CoP

Ico48

มาแล้วภาพบรรยากาศงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ขอแถม AAR ของกิจกรรมนี้ เป็นคำพูดของผู้เข้าร่วมฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่านหนึ่ง เขากล่าวในตอนท้ายว่า

"เราทำงานในคณะเดียวกัน แต่เราไม่ค่อยมีโอกาสที่จะรับทราบว่าเพื่อนร่วมงานในฝ่ายอื่นๆทำอะไรได้บ้าง การที่เราได้มีโอกาสมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในวันนี้ ทำให้ได้รู้และเกิดความคิดใหม่ๆสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในงานของตัวเองได้"

นี่แหละค่ะ เป็นคำพูดที่ทำให้เราได้รู้ว่า กิจกรรมนี้บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว

มองในแง่ของการจัดการความรู้ ในกิจกรรมนี้ เราจัดการนำความรู้ของฝ่ายหนึ่งออกมาแสดงให้เห็น เมื่อผนวกเข้ากับความรู้ซ่อนเร้นของอีกฝ่ายหนึ่ง มันก็ออกมาเป็นความรู้ใหม่ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนางาน

เอ...เขียนเป็นสมการ(เคมี)อย่างนี้ได้ไหมนะ

(tacit knowledge1) ------> (explicit knowledge1)

(explicit knowledge1) + (tacit knowledge2) ---> new idea

โดยมี story telling & deep listening เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา 

อ้อ แต่ว่า

new idea ---> innovation ได้

ต้องใช้การปฏิบัติมาเร่งปฏิกิริยานะคะ ท่านผู้ชม!