นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรื่องเล่าจากในวัง

Ico48

ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณมากค่ะ ทรงเอ็นดูพสกนิกรทุกคนไม่เว้นชนชั้นวรรณะ

เนื้อหาเต็ม: เรื่องเล่าจากในวัง