นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ช่องทางใหม่

Ico48
  • สรุปว่าน้องป้อมทันตะล่อใจน้องมานพได้มากกว่าน้องจิ๊บและน้องแป้น
  • เอ๊า งานพัฒนาและฝึกอบรมหากลยุทธ์ใหม่ แร๊ว.ว.ว.ว.ว
เนื้อหาเต็ม: ช่องทางใหม่