นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จัดบรรยายพิเศษ “การพัฒนาทักษะภาษาจีนให้แก่นักศึกษาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ”

Ico48
  • สวัสดีค่ะ
  • พี่จัดโครงการเรียนสนทนาภาษาจีนกลางที่หอพักเปิดมา 3 ปี รวมแล้ว 6 รุ่น มีนักศึกษาคณะทรัพย์เรียนด้วยหลายคนค่ะ