นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จัดบรรยายพิเศษ “การพัฒนาทักษะภาษาจีนให้แก่นักศึกษาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ”

Ico48
  • ดีค่ะ พี่ อัมพร 
  • นอกจากที่นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษแล้ว  คณะฯ ยังมีนโยบายที่จะให้นักศึกษาได้มีทักษะภาษาที่สามด้วย  และยังสนับสนุนให้บุคลากรของคณะฯ ได้เข้าร่วมฝึกทักษะภาษาจีนด้วย