นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วันที่สูญเสีย

Ico48

อ๋อ เราก็นึกว่าเพื่อนสนิทที่ไหน ที่แท้ก็พ่อลิงนี่เอง กร้ากกกกก

เนื้อหาเต็ม: วันที่สูญเสีย