นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วันที่สูญเสีย

Ico48

ลูกลิง(ลิงเฒ่า) 555 กลับบ้านไปบอกว่า"มาเป็นลูกหมูเหอะลูกลิง แม่ลิงเค้าบอกว่าเธอเปงแค่เพื่อน" 555

เนื้อหาเต็ม: วันที่สูญเสีย