นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พร แผน ผล

Ico48

นับถือ อ. จริงๆค่ะ สามารถเอาเรื่อง พร มารวมเป็นเรื่องแผน เพื่อออกเป็นผลตามพร ได้อย่างแยบยล

เนื้อหาเต็ม: พร แผน ผล