นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เย้ดีใจจังครบ 10 ครั้งแล้ว

Ico48
ที่แน่ ๆ ต้องเอาเสื้อให้ได้ก่อนค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในเขียนให้ครบ 100 และ 1000 ต่อๆ ไป แต่ถึงไม่ได้ก็จะเขียนต่อ ๆ ไปค่ะ