นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การตั้งชื่อ email address สำหรับนักศึกษา

Ico48

เหมือนการตั้งเสียงเพลงรอสายเลยค่ะ ตอนเรียน ตั้งเสียงเพลงรอสายก็ไม่แปลกค่ะ แต่พอทำงานแล้วก็ต้องยกเลิกไป เพราะคิดว่า ถ้าผู้ใหญ่ หรือคนที่จะติดต่อเรื่องงานโทรเข้ามา แล้วต้องมานั่งฟังเพลงรอสายมันก็กระไรอยู่