นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การจัดงานเกษียณอายุราชการ

Ico48

สวัสดีค่ะพี่แจ๋ว

   กิจกรรมหนึ่งที่อยากเห็นคือ  "การถอดความรู้จากผู้เกษียณฯ"  เพราะท่านเหล่านี้  ต่างก็สั่งสมประสบการณ์ทั้งในส่วนของประสบการณ์การทำงาน และประสบการณ์ชีวิต  มาเกือบค่อนชีวิต  หากได้มีเวทีให้ท่านเหล่านี้ ได้เล่าให้รุ่นน้อง ๆ ฟัง โดยจัดเป็น "วงเล่า"  ตามสายงานอาชีพ  ก็จะเป็นประโยชน์แก่น้อง ๆ รุ่นหลัง ๆ ได้มากทีเดียว

 ซึ่งโครงการดังกล่าว หากจัดในภาพรวมของมหาวิทยาลัย จะเห็นชัดกว่า จัดเฉพาะในระดับคณะฯ  เพราะจะทำให้มีการจัดแบ่งกลุ่มได้หลายหลาย

ฝากไว้พิจารณาด้วยนะคะ