นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Winmerge หาโค๊ดที่แตกต่างระหว่าง 2 ไฟล์

Ico48
ป้อม (Recent Activities)
29 April 2008 14:23
#28248

เว็บไซต์ดาวน์โหลด
http://winmerge.org/downloads/index.php