นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รักผม อย่าทำร้ายผม

Ico48

ขอบคุณค่ะ เปตอง  วันหลังต้องไปบำรุงหมักด้วยน้ำมันมะกอก บ้างแล้ว

เนื้อหาเต็ม: รักผม อย่าทำร้ายผม