นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การจัดงานเกษียณอายุราชการ

Ico48
อัมพร (Recent Activities)
28 November 2007 14:28
#2891
  • ยกสองมือสนับสนุนไอเดีย(ไม่สุภาพ)คุณแจ๋วให้มีการ ลปรร.(แลกเปลี่ยนเรียนรู้)