นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่

Ico48
นายอัฐกานต์ ผุสดี โรงพยาบาลพาน เชียงราย [IP: 118.174.223.72]
09 พฤษภาคม 2551 10:13
#28952

ตามที่เมื่อวันที่  30 เมษายน 2551 คณะของท่านผอ. กรมบัญชีกลางได้จัดสัมนาเรื่องการได้รับบำนาญของลูกจ้างประจำของส่วนราชการที่จังหวัดเชียงใหม่( โรงแรม  ปางสวนแก้ว ) และได้บทสรุปว่าเป็นไปได้ที่ลูกจ้างประจำจะได้รับบำนาญโดยอ้างระเบียบเหมือนข้าราชการทุกประการ ต้องมีอายุราชการตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไปถึงจะได้รับบำนาญผมเห็นว่าลูกจ้างประจำส่วนราชการของกระทรวงต่างๆได้รับการบรรจุเข้ารับราชการไม่เหมือนกันสำหรับกระทรวงสาธารณสุขลูกจ้างประจำมีอายุมากแต่อายุราชการมีน้อย สาเหตเพราะลูกจ้างของกระทรวงสาธารณสุขเริ่มต้นจากลูกจ้างชั่วคราวมาก่อนพอมีตำแหน่งลูกจ้างประจำถึงจะได้บรรจุเป็นลูกจ้างประจำดังนั้นอายุราชการจึงมีน้อยผมใคร่ขอเสนอให้ลดจำนวนอายุราชการจากเดิม25 ปีมาเป็น 15ปีจึงจะได้รับบำนาญหวังว่าท่านจะได้ช่วยนำเสนอความคิดเห็นของกระผมแก่ผู้อำนวนการกรมบัญชีกลางเพื่อเป็นประโยชน์ที่มีอายุราชการที่ไม่ถึง25ปีทั่วประเทศด้วยจักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง  - เที่ยง-