นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การบริหารอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย (3)

Ico48
แดง (Recent Activities)
15 May 2008 07:39
#29251

ผมขอตอบ..คุณพนักงานมหาวิทยาลัยคนหนึ่ง

...ต้องขอขอบคุณครับ..เป็นข้อเสนอแนะที่ดีมากครับ..ผมอาจจะมีส่วนร่วมอยู่บ้างในฐานะผู้ให้ข้อมูลในคณะกรรมการ/คณะทำงานชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานมหาวิทยาลัย ยินดีที่จะนำข้อเสนอแนะนี้ไปสื่อต่อครับ..
...ตอนนี้ใน คบม.  จะมีพนักงานมหาวิทยาลัยนั่งอยู่ในตำแหน่ง คณบดี/ผู้อำนวยการ รวม  3 ราย ได้แก่  ดร.พงษ์ศักดิ์   เหล่าดี ผอ.วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ดร.นิทัศน์  เพราแก้ว รักษาการในตำแน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และ ดร.พีระพงศ์  ทีฆสกุล ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนา ที่ผมเรียนให้ทราบก็หวังว่า..ประเด็นใดที่พนักงานมหาวิทยาลัยต้องการเสนอแนะ คิดว่าน่าจะฝากให้กับท่านเหล่านี้ช่วยอีกแรงหนึ่ง โดยเฉพาะ ดร.พงษ์ศักดิ์ฯ ท่านเก่งมาก มีมุมมอง ประเด็นต่างๆ ที่ท่านพยายามให้กับพนักงานฯ ผมยังแอบชื่นชมอาจารย์เลยครับ

...เอาล่ะ..ผมในฐานะผู้ดูแลการบริหารอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย ก็จะขอเป็นกระบอกเสียงอีกเสียงหนึ่ง และจะพยายามดูแลระบบการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดีที่สุดครับ