นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แรงเสริม ป.เอก

Ico48
ผมขอเรียนว่า..ในการพิจารณาว่า เราจะรับบุคคล ๆ นั้น ให้ปฏิบัติงานหรือไม่ จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะ/หน่วยงาน ซึ่งที่ผ่านมามีผู้สำเร็จการศึกษา ป.เอก หลายคนแจ้งความจำนงมา แต่หน่วยงานพิจารณาแล้วมีคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับความต้องการ หน่วยงานก็ไม่เอา ในขณะเดียวกันมีปริญญาโทที่เก่ง มีศักยภาพที่จะไปศึกษา ป.เอก ได้ภายในระยะเวลา 1-2 ปี หน่วยงานก็จะพิจารณารับ ซึ่งอาจจะบรรจุหรือไม่บรรจุก่อนก็ได้ อันนี้จะอยู่ในดุลยพินิจของหน่วยงาน
 
สำหรับผมนั้น จะเป็นแค่เพียงทางผ่านของผู้สมัครหรือแจ้งความจำนงมาเท่านั้น ผมจะพิจารณาดูว่า ผู้ที่แจ้งความจำนงมานั้น สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษามาสอดคล้องกับความต้องการอัตราของหน่วยงานใด จากนั้นก็จะส่ง CV ไปให้หน่วยงานพิจารณา
ผมไม่แน่ใจว่า..คุณพนักงานมหาวิทยาลัยคนหนึ่ง..มีใครที่จะแนะนำ ผมยินดีให้คำปรึกษาครับ ..ติดต่อไปหาผมได้ที่ กองแผนงาน โทร. 2063 

สวัสดีครับคุณแดง

แรงเสริม ป.เอก นั้นดีจริงครับ แต่ขอถามหน่อยว่า ถ้ามีคนเก่ง แต่ไม่จบ ป.เอก (จบ ป.โท) ซึ่งมีผลการเรียนดีมาก ทาง มหาวิทยาลัยไม่สนใจที่จะเรียกมาบรรจุหรือครับ แม้ว่าจะยังไม่มีตำแหน่ง แต่ถ้าเราเห็นคนเก่งอยู่ตรงหน้าและเขาสนใจด้วยแล้ว ทาง มอ. เรา ก็น่าจะพิจารณาเป็นพิเศษนะครับ ผมคิดว่า เราได้คนที่อยากอยู่กับเรา น่าจะดีกว่าได้คนที่ต้องอยู่กับเรานะครับ (เหมือนกับ คนที่รักองค์กร กับคนที่ต้องรักองค์กรนั่นแหละครับ) ผมว่าประเด็นนี้ ทาง มอ.เราน่าจะพิจารณาด้วยนะครับ

เนื้อหาเต็ม: แรงเสริม ป.เอก