นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รักยุคไฮเทค

Ico48

ช๊อบ ชอบ ครับ เพราะ+แปลกดี เหมาะคนไฮเทค จริงๆ

เนื้อหาเต็ม: รักยุคไฮเทค