นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ลาภ ยศ สรรเสริญ และดอกไม้

Ico48

จริงครับ

มีลาภ มีเสื่อมลาภ

มียศ มีเสื่อมยศ

มีชื่อเสียง มีเสื่อมชื่อเสียง

แต่ความรู้สึกที่ได้ทำดี.. จะบานในใจเราตลอดไป