นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรื่องเล่าจากในวัง

Ico48
เข้ามาเชียร์พี่สาวเรา  forward mail นี้ผมก็เคยได้แล้วอ่านที่ไรก็ซาบซึ่งทุกทีเลย
เนื้อหาเต็ม: เรื่องเล่าจากในวัง