นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มารู้จัก share.psu.ac.th

Ico48
kookkik (Recent Activities)
29 November 2007 11:26
#2988

ดีใจเหมือนกันค่ะที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

เนื้อหาเต็ม: มารู้จัก share.psu.ac.th