นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อความต้องการแหล่งฝึกงานเภสัชศาสตร์ เพิ่มขึ้น 8 เท่า ?

Ico48

P  ข้าพเจ้าอยากหาเรื่อง

หากร้านยาคณะยังมีส่วนร่วมในการบริการสังคมอย่างเสมอต้นเสมอปลาย....  

  • อีก 6 ปีข้างหน้า ต้องรับนักศึกษาฝึกงาน 42 คน
  • อีก 10 ปีข้างหน้า ต้องรับ 64 คน
  • ถึงตอนนั้น เงื่อนไขในการรับนักศึกษาฝึกงาน ต้องอิงตามแนวคิดทางฟิสิกส์
  • "รับนักศึกษาฝึกงาน เฉพาะคนที่มีรูปร่างเป็นทรงกลม และมีปริมาตรเท่ากับศูนย์ หรือหากไม่เป็นเช่นนั้น พื้นที่ผิวภาคตัดขวางขณะยืน ต้องมีค่าใกล้เคียงศูนย์"
  • คงมีคนมาอุดหนุนร้านกันครึกครื้น เพื่อมามุงดูนักศึกษาฝึกงานที่เข้าสเป็คข้างต้น คราวนี้ ขายดีระเบิดเถิดเทิง... 

 

ปรัชญาประจำใจวันนี้

"เราจะเน้นปริมาณ ควบคู่เน้นคุณภาพ"

"อย่าลืมว่า ปริมาณ ก็แปลว่าคุณภาพเหมือนกัน..."

^ _ ^