นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อความต้องการแหล่งฝึกงานเภสัชศาสตร์ เพิ่มขึ้น 8 เท่า ?

Ico48
wwibul (Recent Activities)
28 May 2008 16:51
#29995

P  ข้าพเจ้าอยากหาเรื่อง

 

  • ปรัชญาของคนอื่นครับ ผมใส่ไว้ปลอบใจตัวเอง
  • ตัวเลขอย่าไปกลัวเลยครับ
  • ...เพราะมันเป็นเพัียงตัวเลข...
  • (แต่ของจริง อาจน่ากลัวกว่านี้...)