นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อความต้องการแหล่งฝึกงานเภสัชศาสตร์ เพิ่มขึ้น 8 เท่า ?

Ico48
บรื๊อ!!! ไม่ต้องรออนาคตหรอกคะ ณ วันนี้มันก็น่ากลัวและทำให้คนทำงานคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงานของ นศ. ต้องสยองพองขน เมื่อถึงเวลาต้องควานหาแหล่งฝึกงานคะ