นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Streamgardenmap1.jpg

Ico48
ผู้ลึกลับ [IP: 118.172.98.122]
29 พฤษภาคม 2551 19:30
#30067
น่าจะมีรูปอื่นๆอีก
เนื้อหาเต็ม: Streamgardenmap1.jpg