นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Streamgardenmap1.jpg

Ico48

ครับค่อยหารูปที่เห็นพื้นที่ชัดๆ ใส่เพิ่มเติม

เนื้อหาเต็ม: Streamgardenmap1.jpg