นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เมนูต้องห้ามขณะท้องว่าง

Ico48
ดอกหญ้า (Recent Activities)
29 November 2007 12:38
#3009

กินมาก ๆ ระวังจะอ้วนนะค่ะ เดี๋ยวหาว่าไม่เตือน (ไม่อ้วนเอาเท่าไหร่)