นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 weeding วารสาร

Ico48

ขอต้อนรับการเข้าร่วมกลุ่ม Share และชาวบรรณารักษ์ค่ะ

เนื้อหาเต็ม: weeding วารสาร