นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อบรม Blog

Ico48
ยินดีต้อนรับสมาชิกที่มาเรียน share วันที่ 29 พ.ย.50 ทุกท่านคะ
เนื้อหาเต็ม: อบรม Blog