นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วิเคราะห์ข้อมูลการสอบประมวลความรอบรู้/ การสอบสำหรับประกอบวิชาชีพ/ การสอบเอนทรานซ์ ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์หลักสูตร 5 ปีที่จบปี 2551

Ico48

เชื่อแล้วค่ะว่าใหญ่จริง

paragraph แรกเต็มไปด้วยคำว่าใหญ่-เช่น พักใหญ่ ครู่ใหญ่ ฯลฯ

ว่าแต่ว่า คอล่ำหายไป 1 คอ หรือเปล่าคะ