นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มอ. เรามีบริการที่ทันสมัย

Ico48
  • ขอขอบคุณสำหรับคำชม  เพียงผู้รับบริการพอใจก็ชื่นใจแล้วค่ะ
  • ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องทำให้ลูกค้าพอใจมากที่สุด  และจะพัฒนาต่อไปในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้อง
  • อาจารย์คะ บัตรนี้สามารถใช้ประโยชน์ในการลงทะเบียนเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของงานพัฒนา การเข้าสำนักงาน  แสดงความเป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัยในการเข้าใช้บริการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  (อนาคตฝันเป็นจริง)ค่ะ