นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วิเคราะห์ข้อมูลการสอบประมวลความรอบรู้/ การสอบสำหรับประกอบวิชาชีพ/ การสอบเอนทรานซ์ ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์หลักสูตร 5 ปีที่จบปี 2551

Ico48
  • ข้อสอบ compre เขาใช้ประเมินการจัดการหลักสูตร ส่วนข้อสอบสภา ประเมินการออกไปทำงานของบัณฑิต เป็นคนละฐานคิดกัน
  • ระบบข้อสอบ compre ของเรา ทำมานานมาก มีระบบคลังข้อสอบ ทำให้ใช้หมุนเวียนได้ระดับหนึ่ง การจัดการที่ลงตัวคือจัดการรายข้อ เพราะประเมินตามมิติต่าง ๆ ได้ซอกแซกครบถ้วนกว่า และจบเปนข้อ ๆ ไป ส่วนของสภา เน้นแบบออกใหม่หมด เน้นการตัดสินใจตามสถานการณ์ แบบนี้ จึงต้องผูกเป็นเรื่อง จึงสามารถใช้ข้อมูลก่อนหน้าพลิกแพลงช่วยได้ระดับหนึ่ง
  • แต่ข้อสอบ compre ยากกว่านี่เห็นด้วยครับ เป็นมาตลอด (ในส่วนข้อเขียน MCQ)
  • แต่ถ้าพูดถึง OSPE แล้ว compre ง่ายกว่ามาก เพราะเกณฑ์ผ่านไม่โหดนัก ที่ผ่านมา ไม่รู้มีใครเคยตก OSPE compre บ้าง ? นึกไม่ออก