นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มอ. เรามีบริการที่ทันสมัย

Ico48

บัตรข้าราชการแบบใหม่นี้มีข้อมูลของบุคคลากรอยู่ คือเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หากนำข้อมูลจากบัตร ป้อนเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านตัวอ่าน แล้วเขียนโปรแกรมประมวลผลไว้ คงจะได้ใช้ประโยชน์มากขึ้นครับ เช่นการใช้แทนการเซ็นชื่อมาปฏิบัติงาน การเข้าประชุมต่างๆ/อบรม ในขั้นต้นได้คุย คุณเมตตา คุณสารภี ให้ทำเป็นโครงการพัฒนางาน ซึ่งคิดว่าเป็นการใช้เทคโนโลยี่ที่เหมาะสม กับการลงทุนทำบัตรที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น