นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วิเคราะห์ข้อมูลการสอบประมวลความรอบรู้/ การสอบสำหรับประกอบวิชาชีพ/ การสอบเอนทรานซ์ ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์หลักสูตร 5 ปีที่จบปี 2551

Ico48

ข้อสอบ OSPE ง่ายกว่า compre ค่ะ และเกณฑ์ที่จะให้ผ่านก็ไม่สูงเหมือนข้อสอบสภาด้วย ข้อสอบสภาต้อง 80% เครียดไปเลย

สอบ OSPE จะเครียด และกดดันกว่า MCQ เพราะต้องปฏิบัติเอง แก้ปัญหาเฉพาะหน้า และมีเรื่องของเวลามาเป็นตัวบังคับ แต่การที่เราได้ผ่านการสอบ OSPE ของ compre ก่อนที่จะไปสอบสภา ช่วยได้มากเลยค่ะ ทำให้เราได้นึกสภาพออก ว่า ณ เวลาที่เราสอบจะเป็นอย่างไร

พูดแบบนี้อาจโดนรุ่นน้องว่าเอาได้ เพราะหลังจากจบมาแล้ว ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับการมีการสอบ compre ก่อน (แต่ตอนข้าพเจ้าเรียนนี่ ไม่อยากสอบ compre เลยค่ะ) ^_^